page_banner

354 355 363

  • Super Bright Crystal Gold Pearlescent Mica Powder Pigment

    Super Bright Crystal Gold Pearlescent Mica Powder Pigment

    Մարգարտյա պիգմենտները հատուկ տեսակի գունանյութեր են, երբ այդ պիգմենտները պատված են միկայի կտորից ցանկացած մետաղական օքսիդով:Այս պիգմենտներն ունեն բարձր թափանցիկ տեսք, ավելի հարթ հարթություն և ավելի բարձր բեկման գործակից, քան մյուս սովորական գունանյութերը: